Společnost OTTL s.r.o. realizuje projekt Prototypové centrum - firma OTTL s.r.o.,
jehož cílem je rozšíření kapacit firmy OTTL s.r.o. pro realizaci průmyslového výzkumu a expertního vývoje.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

V rámci projektu došlo k rozšíření stávající výzkumné a inovační kapacity společnosti pořízením nových zařízení a vybavení pro výzkum a vývoj. Volné vývojové kapacity vzniklé v rámci tohoto projektu mohou využívat i jiné firmy. Ceny prováděných služeb vycházejí z tržních podmínek a jejich poskytování je nediskriminační a transparentní. V rámci projektu byly pořízeny:

  • Multi-materiálová 3D tiskárna
  • Vakuový licí systém
  • Univerzální šestiosý robot
EU

Certifikace

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) Level very high.

Audit je zaměřen na dodavatele v automobilovém průmyslu a obsahuje standardy ISO/IEC 27001.

Partneři

volkswagen
audi
škoda
olympus
comac
mansory
czu
semcon
beznoska
atona
lukov