CAD modelování

Druhá etapa vývoje výrobku je již zaměřená na detailní modelování – class A modelování při dalším zdokonalování tvaru, konstrukční modelování při vývoji konstrukčních uzlů, 3D skicování při výrazné změně designu.
Neodmyslitelnou součástí tvarování jsou pevnostní, tuhostní, modální a další analýzy.