Design

V našem pojetí je to první etapa vývoje výrobku, jež se dá popsat jako sled postupných kroků od skicování při formulování funkce a tvaru až po digitální 3D skicu. Ta respektuje jak tzv. package, ve kterém jsou shrnuty všechny základní rozměrové, bezpečnostní, funkční, ergonomické nebo výrobně strategické požadavky, tak i vysoké kvalitativní nároky na provedení hlavních ploch. Výsledná 3D skica je výchozí stav pro další zpracování – detailní modelování tvarů nebo konstrukčních uzlů a výpočetní analýzy.